Welkom op de website van Hacosi 

Wie te contacteren bij noodgevallen 

Hier leest u wie u kan contacteren bij noodgevallen buiten onze kantooruren.

Sluiting kantoor 

De kantoren van Hacosi zijn gesloten:

- van maandag 12 tot vrijdag 16 augustus 2019 (enkel telefonisch bereikbaar - collectief gesloten op donderdag 15 augustus)

 

Plaats op wachtlijst - actualisatie 

In april start Hacosi met de actualisatie van de wachtlijst, hierdoor is het niet meer mogelijk om de plaats op de wachtlijst op te vragen.

Begin oktober 2019 na de verwerking van alle actualisatieformulieren is het terug mogelijk je plaats op de wachtlijst op te vragen.

Hacosi beheert sociale appartementen en woningen  in Hasselt, Diepenbeek en Wellen

De sleutel gaat in het slot en u treedt binnen in uw eigen gezellige thuis. Dat is wat de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij voor mensen in woningnood altijd heeft nagestreefd en wat Hacosi blijft doen.

De nieuwe naam - met in ‘Cosi’ een knipoog naar cosy, gezellig - past bij een ‘nieuwe’ start die al enkele jaren geleden werd ingezet. Zo investeerden we de voorbije jaren sterk in nieuwe, mooie, eigentijdse woongelegenheden en tegelijk in sociale begeleiding en dienstverlening. Beter dan de oude benaming verwijst Hacosi - en met name de ‘Ha’ - naar het eigenlijke actieterrein: Hasselt en de Haspengouwse gemeenten, Diepenbeek en Wellen. In die twee landelijke gemeenten is namelijk een serieuze inhaalbeweging in de maak.

Hacosi staat dus voor gezellig, huiselijk en warm. Dat wordt gevisualiseerd met een sleutelgat in het logo. De ‘C’ rond het sleutelgat staat daarbij voor de openheid en tegelijk de geborgenheid van de organisatie. Bij Hacosi is dan ook iedereen welkom die op zoek is naar een gezellige thuis.

Onze huurdersmap 

In samenwerking tussen het huurderspanel en medewerkers van Hacosi kreeg de infomap voor huurders een facelift. Huurders die inhuizen krijgen alle praktische info als leidraad bij de inhuis en doorheen de huurperiode mee in een overzichtelijke infomap.

Samen met het huurderspanel werd de inhoud geëvalueerd, bijgestuurd een aangevuld.

Klik hier om onze huurdersmap digitaal te raadplegen.

Nieuw Reglement van Inwendige Orde 

Hacosi stelde een nieuw Reglement van Inwendige Orde op. Hierin staan de belangrijkste afspraken tussen Hacosi en de huurders.

Visitatie 

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij presteert ten opzichte van de norm. De eerste visitatieronde bij de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen liep in de periode 2012-2016. Hacosi werd al gevisiteerd in maart 2013.

Brochures 

Klik hier voor een overzicht van onze brochures