Huurderscategorieën

De inwonende huurders worden ingedeeld in 3 groepen:

  • categorie A: referentiehuurder + wettelijke of feitelijke partner bij aanvang huurcontract
  • categorie B: wettelijke of feitelijke partner (na 1 jaar samenwoonst) die na aanvang van het huurcontract komt bijwonen
  • categorie C: alle andere personen die in de woning duurzaam verblijven
    • personen andere dan categorie A bij aanvang huurcontract (bv kinderen, inwonende moeder, ...)
    • personen andere dan categorie B die na aanvang van huurcontract komen bijwonen

 

Hacosi kan huurders van categorie B en C weigeren als:

  • ze niet aan de toetredingsvoorwaarden voldoen
  • de woning te klein is voor nog een bijkomende persoon


Huurders van categorie C moeten de woning verlaten wanneer er geen huurders van categorie A of B meer in de woning wonen.

Meer informatie over bijwoning vind je terug in onze brochure bijwoning (pdf - 38kb).