Berekening van de huurprijs

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de gezinsleden van 3 jaar geleden.

Volgende inkomsten worden niet meegerekend:

  • Ongehuwde kinderen die vanaf hun 18 jaar ononderbroken bij jou hebben gewoond tot de leeftijd van 25 jaar.
  • Het inkomen van inwonende familieleden van 1ste en 2de graad ((groot)ouders, kinderen, broers/zussen) die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die 65 jaar en ouder zijn.
  • Het inkomen van inwonende ouders en grootouders jonger dan 65 jaar worden slechts voor de helft meegerekend.

 

Hoe ziet een huurprijsberekening eruit?

 

Wanneer kan je je huurprijs laten aanpassen?

  • daling huidig inkomen
  • pensioen
  • overlijden of er gaat iemand weg
  • bijwoning

 

Meer informatie hierover vind je in onze brochure huurprijsherziening (Pdf - 59KB)

 

Problemen met het betalen van je huurprijs?

De huurprijs moet voor de 10de kalenderdag van elke maand gestort worden op het rekeningnummer BE 19 0011 7989 9512 met de juiste gestructureerde mededeling.

Heb je moeilijkheden om de huur tijdig te betalen? Neem dan onmiddellijk contact op met Hacosi. Onze medewerker zoekt samen met jou naar een haalbare oplossing.

 

Meer informatie hierover in onze brochure huurachterstal (pdf - 37kb)